HDI-Gerling Życie TU S.A.

5 OSÓB ZAREJESTROWANYCH W TEJ GRUPIE
 • Informacje ogólne
 • Informacje dodatkowe
 • Dyskusja
 • Dokumenty
 • HDI-Gerling Życie TU S.A.
  ul. Chmielna 85/87
  00-805 Warszawa

  Informacje ogólne
  Towarzystwo Ubezpieczeniowe istniejące na polskim rynku od 1997r. Jednym z produktów oferowanych przez firmę jest indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z tego typu ubezpieczeniem związana jest opłata likwidacyjna za realizację wykupu środków pochodzących z rachunku podstawowego obejmująca do 100% zgromadzonych środków. Umowa ubezpieczenia skonstruowana jest w taki sposób, że w tym przypadku rezygnacji z polisy konsument nie jest w stanie stwierdzić, czym tak naprawdę jest opłata likwidacyjna, w jaki sposób kształtowana jest jej wysokość oraz czy jest ona adekwatna do rzeczywistych kosztów poniesionych przez TU związanych z wygaśnięciem polisy. Z tego tytułu można ubiegać się o zwrot wpłaconych składek lub zmian treści umowy.

  Przedmiot pozwu
  Polisa wygasła: Zwrot składek wpłaconych na polisę.

  Profil działania
  Ubezpieczenia na życie (z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym).