Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

7 OSÓB ZAREJESTROWANYCH W TEJ GRUPIE
 • Informacje ogólne
 • Informacje dodatkowe
 • Dyskusja
 • Dokumenty
 • Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Ul. Cybernetyki 7
  02-677 Warszawa

  Informacje ogólne
  Towarzystwo Ubezpieczeniowe istniejące na polskim rynku od 1999r. Jednym z produktów oferowanych przez firmę jest grupowe ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z tego typu ubezpieczeniem związana jest opłata likwidacyjna za realizację wykupu środków pochodzących z rachunku podstawowego obejmująca do 100% zgromadzonych środków. Umowa ubezpieczenia skonstruowana jest w taki sposób, że w tym przypadku rezygnacji z polisy konsument nie jest w stanie stwierdzić, czym tak naprawdę jest opłata likwidacyjna, w jaki sposób kształtowana jest jej wysokość oraz czy jest ona adekwatna do rzeczywistych kosztów poniesionych przez TU związanych z wygaśnięciem polisy. Z tego tytułu można ubiegać się o zwrot wpłaconych składek lub zmian treści umowy.

  Przedmiot pozwu
  Polisa wygasła: Zwrot składek wpłaconych na polisę.
  Polisa nadal obowiązuje: Zmiana treści umowy.

  Profil działania
  Instytucja finansowa niekredytowa oferująca fundusze inwestycyjne, holdingi, ubezpieczenia na życie.