Widok:
kafelki
lista

Aktualności

Ciekawe artykuły i najważniejsze informacje dotyczące pozwów

Sprawdź co się dzieje w świecie zbiorowych pozwów.

18.08.2014

O Credit Agricole raz jeszcze.

Klienci, którzy nie mieli wystarczająco wysokiego wkładu własnego, musieli podpisać umowę ubezpieczenia. Nie było możliwości wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego, płatności w ratach, a składka nie podlegała zwrotowi.

 

http://www.parkiet.com/artykul/31,1384748.html

 

Dołącz do pozwu zbiorowego przeciwko Credit Agricole.

 

12.08.2014

Szykuje się pozew zbiorowy przeciwko Polskiej Telefonii Stacjonarnej

UOKiK ma zastrzeżenia do 6 praktyk stosowanych przez firmę Polska Telefonia Stacjonarna, która wcześniej znana była pod nazwą Telekomunikacja Dzień Dobry. Najważniejszym zarzutem jest podejrzenie o wprowadzaniu klientów w błąd.

 

Osoby, które przesyłały swoje skargi do rzecznika konsumentów oraz do UOKiK przedstawiały identyczny schemat działania operatora. Pracownik PTS dzwonił do konsumenta przedstawiając się jako doradca firmy telekomunikacyjnej, z którą konsument ma aktualnie podpisaną umowę. Podczas rozmowy oferował niższy abonament za telefon stacjonarny. Konsument zachęcony obniżeniem rachunków przystawał na te warunki. Po kilku dniach przyjeżdża kurier z umową, którą konsument podpisywał bez zapoznania się z jej treścią. Po pewnym czasie przychodziły dwie faktury do zapłaty – od dotychczasowego operatora oraz od PTS. Wielu skarżących się na takie praktyki zwracało uwagę, że ofiarami praktyk PTS padają najczęściej emeryci. Ponadto prawdopodobnie firma kurierska była zamieszana w cały ten proceder, ponieważ kurierzy na pytanie o nadawcę przesyłki podawali nazwę dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego konsumenta.

 

Obecnie zbiera się grupa osób poszkodowane przez PTS, które zamierzają złożyć pozew zbiorowy przeciwko operatorowi.

 

 

05.08.2014

Deweloperzy - 16 decyzji UOKiK

Decydując się na zakup mieszkania wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie pułapki czyhają na nich w umowie deweloperskiej. Jedną z nich jest zapis, który mówi, że deweloper zastrzega sobie prawo bezpłatnego rozporządzania częścią budynku w celu umieszczenia swojej reklamy. W ten sposób znacząco ogranicza prawa konsumentów do korzystania z nieruchomości wspólnej, na którą składają się m. in. grunt, elewacja czy dach.

 

Warto podkreślić, że za jej utrzymanie odpowiadają mieszkańcy proporcjonalnie do wielkości posiadanego lokalu. Z drugie strony mają też prawo udziału w ewentualnych zyskach np. z dzierżawy części wspólnej. Innym naruszającym prawo zapisem stosowanym w umowach jest możliwość umieszczenia przez dewelopera na nieruchomości wspólnej reklamy lokali użytkowych mieszczących się danym budynku.

 

Od początku 2014r. UOKiK wydał 16 decyzji zakazujących stosowania w umowach z konsumentami zapisów o wykorzystaniu nieruchomości do działalności reklamowej dewelopera oraz ograniczających prawa konsumentów do korzystania z nieruchomości wspólnej. Takie klauzule zostały bowiem uznane za niedozwolone.

 

Wszyscy przedsiębiorcy dobrowolnie zaniechali stosowania we wzorcach umownych zapisów zakwestionowanych przez UOKiK. Deweloperzy, którzy wykorzystywali niewiedzę konsumentów i skorzystali z darmowej reklamy mogą liczyć na pozwy zbiorowe mieszkańców, którzy będą domagali się odszkodowania.

01.08.2014

Pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa

10 czerwca 2014r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie został złożony pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa. Powództwo dotycz przejęcia przez ZUS oszczędności zgromadzonych w OFE. Zainteresowanych pozwem było 800 osób, ale nie wszyscy spełnili wymogi formalne. W konsekwencji na dochodzenie swych praw przed sądem zdecydowała się grupa licząca 52 osoby.

 

Przedmiot pozwu związany jest z umorzeniem aktywów i przeniesieniem środków z OFE do FUS. Czynności te zostały dokonane na mocy przepisów, które weszły w życie 1 lutego 2014 r. Zdaniem powodów takie działanie jest sprzeczne z Konstytucją. Efektem zmiany ustawy jest m.in. przeniesienie ponad połowy składek emerytalnych Polaków o wartości ok. 153,15 mld zł z OFE do ZUS.

 

Żądanie przedstawione w pozwie dotyczy stwierdzenia nieważności przeniesienia 51,5 proc. pieniędzy z OFE do ZUS oraz ustalenie nieważności umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunkach powodów w OFE. W uzasadnieniu powództwa podano, że takie działanie państwa jest wywłaszczeniem, które nastąpiło bez wypłacenia stosownego odszkodowania. Ponadto pełnomocnik grupy powołuje się na naruszenie zasady ochrony prawa własności oraz zasady proporcjonalności.

 

W całej sprawie chodzi głównie o ustalenia, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Jeżeli sąd przychyli się do takiej interpretacji przepisów, wówczas zostaną ustalone kwoty poszczególne odszkodowania. Będą one zróżnicowane, ponieważ powodowie uzyskiwali inny zysk na OFE.

 

27.07.2014

Pozew zbiorowy funkcjonariuszy Policji / Funkcjonariusze Policji planują złożenie pozwu zbiorowego

W związku z brakiem waloryzacji płac w latach 2009-2013 funkcjonariusze Policji planują złożenie pozwu zbiorowego. Na stronie internetowej NSZZ Policjantów można znaleźć wszelkie niezbędne dokumenty, które należy złożyć w związku z przystąpieniem do pozwu.

 

Policjanci zwracają uwagę na fakt, że ich płace nie zmieniły się od 2009r., a ceny towarów i wszelkie koszty utrzymania wciąż rosną. Taka sytuacja powoduje odczuwalne pogorszenie stopy życiowej funkcjonariuszy i ich rodzin oraz jest przyczyną wielu problemów. Niskie zarobki zmuszają niekiedy do podejmowania dodatkowego zatrudnienia.

 

Niespełnione deklaracje i obietnice Premiera RP w zakresie waloryzacji płac skłaniają policjantów do skorzystania z instytucji pozwu zbiorowego.

 

Związki zawodowe podkreślają, że przystąpienie do pozwu zbiorowego to decyzja podejmowana indywidualnie przez każdego z funkcjonariuszy Policji i nie może być przedmiotem roszczenia wobec NSZZ Policjantów.

17.07.2014

RUSZYŁ POZEW ZBIOROWY PRZECIWKO CREDIT AGRICOLE (DAWNIEJ LUKAS BANK).

 

11 lipca Sąd Okręgowy we Wrocławiu przyjął pozew zbiorowy złożony przez kilkunastu klientów banku Credit Agricole reprezentowanych przez Kancelarię Radców Prawnych Joanna Smereczańska- Smulczyk i Wspólnicy. Oznacza to, że po uprawomocnieniu się decyzji Sądu klienci Credit Agricole z całej Polski będą mogli przystąpić do  pozwu zbiorowego.  

 

Kiedy decyzja Sądu się  uprawomocni?

 

- Wszystko zależy od kroków jakie podejmie Credit Agricole ale nasza argumentacja i materiał dowodowy są niepodważalne. Dodam, że już w 2009 roku ówczesny Lukas Bank przyznał w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że zapisy stosowane w umowach kredytów hipotecznych są niedozwolone i wycofał się z nich. Dlatego klienci, którzy podpisywali  krzywdzące ich umowy mają pełne prawo do zwrotu pieniędzy z odsetkami - dodaje mec. Krzysztof Jaworski

[czytaj całość]
10.07.2014

Pracownicy administracji rządowej szykują pozew zbiorowy / Pracownicy urządów skarbowych szykują pozew zbiorowy

Sekcji Krajowa Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność” poinformowała, że pracownik jednego z urządów przygotował wraz z prawnikiem pozew zbiorowy przeciwko państwu. Prawdopodobnie w najbliższym czasie zbierze się ustawowa grupa osób, do której będą dołączać urzędnicy z innych jednostek.

Pensje pracowników administracji rządowej od 6 lat nie były waloryzowane. Jeśli taki stan rzeczy zostanie utrzymany to doprowadzi do odejścia z pracy specjalistów, a tym samym w urzędach będą pracowały coraz słabsze osoby.

W administracji rządowej ostatnia waloryzacja kwoty bazowej miała miejsce w 2008 r. Podstawa do ustalania wynagrodzenia cały czas wynosi 1873,84 zł. Pensje na poszczególnych stanowiskach ustalane są przy pomocy odpowiedniego mnożnika.

W poprzednich latach urzędnicy pisali pisma do parlamentarzystów z prośbą o podwyższenie im kwoty bazowej. Nie przyniosły one żadnego skutku. W czerwcu odbyło się spotkanie z Radą Służby Cywilnej, na którym przedstawiciel ministra finansów przekonywał, że dobro państwa wymaga zamrożenia płac na kolejny rok. Decyzją rządu urzędnicy nie otrzymają podwyżek również w 2015r. Problem jest cały czas bagatelizowany. Pracownicy urządów są wściekli, dlatego też chcą oddać sprawę do sądu.

11.06.2013

Utracone nadzieje klientów Amber Gold i Finroyal

 

Od afery Amber Gold, którą do tej pory żyje cała Polska, minęło już wiele miesięcy, a końca procesów nadal nie widać. Wielu klientów parabanku zdecydowało się na złożenie pozwów zbiorowych. Wciąż zbierają się grupy, które wspólnie chcą odzyskać swoje pieniądze. Dramatycznym elementem całej tej sytuacji jest fakt, że wiele osób zainwestowało w Amber Gold swoje ostatnie pieniądze. Byli też tacy, którzy zaślepieni chęcią zysku zapożyczyli się u rodziny i znajomych, żeby wpłacić pieniądze na "cudowną" lokatę. Takie osoby póki co zrezygnowały z dochodzenia swoich roszczeń, ponieważ nie mają funduszy na opłacenie prawnika czy też na poniesienie opłat sądowych.

[czytaj całość]
08.06.2013

Pozew zbiorowy powodzian

 

Sprawa powodzian z maja i czerwca 2010r. ponownie wraca na wokandę. Dzień 13 maja 2013r., był końcowym terminu wyznaczonym przez krakowski sąd, w którym powodzianie spod Sandomierza mogli zgłaszać chęć przystąpienia do pozwu zbiorowego.

 

Adwokat z krakowskiej kancelarii KKG poinformowała PAP, że oświadczenia o przystąpieniu do grupy na podstawie opublikowanych w prasie ogłoszeń o wszczęciu postępowania złożyło 25 osób.

W trakcie prowadzonego postępowania krakowski sąd będzie musiał zbadać czy pokrzywdzonym należy się odszkodowanie od instytucji pozwanych przez powodzian.

[czytaj całość]
18.08.2014

O Credit Agricole raz jeszcze.

12.08.2014

Szykuje się pozew zbiorowy przeciwko Polskiej Telefonii Stacjonarnej

05.08.2014

Deweloperzy - 16 decyzji UOKiK

01.08.2014

Pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa

27.07.2014

Pozew zbiorowy funkcjonariuszy Policji / Funkcjonariusze Policji planują złożenie pozwu zbiorowego

17.07.2014

RUSZYŁ POZEW ZBIOROWY PRZECIWKO CREDIT AGRICOLE (DAWNIEJ LUKAS BANK).

10.07.2014

Pracownicy administracji rządowej szykują pozew zbiorowy / Pracownicy urządów skarbowych szykują pozew zbiorowy

11.06.2013

Utracone nadzieje klientów Amber Gold i Finroyal

08.06.2013

Pozew zbiorowy powodzian