AKTUALNOŚCI

Sąd podtrzymał karę nałożoną na Bank BGŻ

03.11.2014
Autor: pozywamzbiorowo Mariusz
Udostępnij

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w Wyroku z dnia 28 października 2014 r. podzielił stanowisko UOKiK potwierdzając zasadność kary pieniężnej w wysokości 1.373.973 zł.

 

W ramach ogólnopolskiej kontroli wzorców umów indywidualnych kont emerytalnych UOKiK zbadał praktyki Banku Gospodarki Żywnościowej. Postępowanie wykazało m.in., że wzorce umowne stosowane przez BGŻ nie precyzowały okoliczności w jakich bank może dokonać jednostronnej zmiany umów indywidualnych kont emerytalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli konsument nie godzi się na zmianę warunków wprowadzoną przez bank, ma możliwość wypowiedzenia umowy. W przypadkach niewskazanych w zapisach umowy modyfikacja jej treści jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą obydwu stron. Brak porozumienia powoduje, że umowa jest kontynuowany na dotychczasowych warunkach. SOKiK stwierdził, że UOKiK słusznie zauważył, że bank powinien precyzyjnie wskazać w jakim zakresie umowa podlega jednostronnym zmianom.

 

Orzeczenie nie jest prawomocne. Przedsiębiorcy przysługuje apelacja.

Zaloguj się, aby móc komentować.