AKTUALNOŚCI

Pozew zbiorowy przeciwko członkom zarządu Amber Gold odrzucony

22.09.2014
Autor: pozywamzbiorowo Mariusz
Udostępnij

 

Sąd Okręgowy w Gdańsku odrzucił pozew zbiorowy przeciwko Marcinowi i Katarzynie P. Uznał, że roszczenie powinno być skierowane przeciwko spółce Amber Gold, a nie członkom zarządu.

 

W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że sprawa nie podlega rozpoznaniu grupowemu, ponieważ wśród poszkodowanych nie występuje ta sama podstawa faktyczna. Zawierali oni bowiem umowy w różnych terminach, na różne okresy. Również lokowane sumy były inne. Sędzia stwierdziła, że "daty zawierania umów są zróżnicowane nie tylko w odniesieniu do poszczególnych podgrup, ale też w odniesieniu do poszczególnych członków dochodzących swoich roszczeń".

 

Kancelaria reprezentująca poszkodowanych w uzasadnieniu powoływała się na okoliczność, że "szkoda członków grupy jest wynikiem nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień pozwanych reprezentujących Amber Gold oraz szeregu umyślnych działań skutkujących uniemożliwieniem spełnienia zobowiązań". Poszkodowani zostali podzieleni na ok. 180 podgrup, w zależności od wysokości roszczeń. Według sądu kwoty roszczeń w poszczególnych podgrupach były zbyt różne. Sędzia argumentując orzeczenie tłumaczyła, że "w ocenie sądu dokonane przez powoda ujednolicenie roszczeń pieniężnych w podgrupach nie spełnia kryterium wspólnych okoliczności sprawy". Katarzyna i Marcin P. wnosili o odrzucenie pozwu.

 

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Zaloguj się, aby móc komentować.