AKTUALNOŚCI

Kolejny pozew zbiorowy dotyczący Amber Gold

15.09.2014
Autor: pozywamzbiorowo Mariusz
Udostępnij

 

Do prokuratury zgłosiło się dotychczas ok.18 tys. osób poszkodowanych przez Amber Gold. Suma roszczeń wynosi ok. 800 mln zł. z czego syndyk masy upadłości odzyskał do tej pory jedynie ponad 30 mln zł.

 

Kolejne pozwy przeciwko Amber Gold nie przynoszą niestety żadnych efektów. Taka sytuacja nie zniechęciła jednak warszawskiej kancelarii do podjęcia kolejnych działań. Do 17 października zbiera zapisy do grupy osób poszkodowanych przez Amber Gold, w imieniu których chce złożyć do sądu powództwo o odszkodowanie od skarbu państwa.

Głównym celem pozwu jest uzyskanie wyroku zasądzającego zapłatę przez państwo kwot, które poszkodowani stracili. Zdaniem kancelarii z doniesień prasowych oraz rozstrzygnięć prokuratury i sądów wynika, że spółka Amber Gold prowadziła działalność przestępczą. W całej tej sprawie zawiniła opieszałość prokuratury, która miała obowiązek wszcząć postępowanie w momencie, gdy organy ścigania otrzymywały pierwsze zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Tak się jednak nie stało.

 

Przedstawiciele kancelarii tłumaczą, że zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz konstytucją, skarb państwa jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez organ państwowy, a takim jest prokuratura. W pozwie dochodzone będą tylko roszczenia główne bez odsetek.

Zaloguj się, aby móc komentować.