AKTUALNOŚCI

Pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa

01.08.2014
Autor: pozywamzbiorowo Mariusz
Udostępnij

10 czerwca 2014r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie został złożony pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa. Powództwo dotycz przejęcia przez ZUS oszczędności zgromadzonych w OFE. Zainteresowanych pozwem było 800 osób, ale nie wszyscy spełnili wymogi formalne. W konsekwencji na dochodzenie swych praw przed sądem zdecydowała się grupa licząca 52 osoby.

 

Przedmiot pozwu związany jest z umorzeniem aktywów i przeniesieniem środków z OFE do FUS. Czynności te zostały dokonane na mocy przepisów, które weszły w życie 1 lutego 2014 r. Zdaniem powodów takie działanie jest sprzeczne z Konstytucją. Efektem zmiany ustawy jest m.in. przeniesienie ponad połowy składek emerytalnych Polaków o wartości ok. 153,15 mld zł z OFE do ZUS.

 

Żądanie przedstawione w pozwie dotyczy stwierdzenia nieważności przeniesienia 51,5 proc. pieniędzy z OFE do ZUS oraz ustalenie nieważności umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunkach powodów w OFE. W uzasadnieniu powództwa podano, że takie działanie państwa jest wywłaszczeniem, które nastąpiło bez wypłacenia stosownego odszkodowania. Ponadto pełnomocnik grupy powołuje się na naruszenie zasady ochrony prawa własności oraz zasady proporcjonalności.

 

W całej sprawie chodzi głównie o ustalenia, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Jeżeli sąd przychyli się do takiej interpretacji przepisów, wówczas zostaną ustalone kwoty poszczególne odszkodowania. Będą one zróżnicowane, ponieważ powodowie uzyskiwali inny zysk na OFE.

 

Zaloguj się, aby móc komentować.