AKTUALNOŚCI

Pozew zbiorowy funkcjonariuszy Policji / Funkcjonariusze Policji planują złożenie pozwu zbiorowego

27.07.2014
Autor: pozywamzbiorowo Mariusz
Udostępnij

W związku z brakiem waloryzacji płac w latach 2009-2013 funkcjonariusze Policji planują złożenie pozwu zbiorowego. Na stronie internetowej NSZZ Policjantów można znaleźć wszelkie niezbędne dokumenty, które należy złożyć w związku z przystąpieniem do pozwu.

 

Policjanci zwracają uwagę na fakt, że ich płace nie zmieniły się od 2009r., a ceny towarów i wszelkie koszty utrzymania wciąż rosną. Taka sytuacja powoduje odczuwalne pogorszenie stopy życiowej funkcjonariuszy i ich rodzin oraz jest przyczyną wielu problemów. Niskie zarobki zmuszają niekiedy do podejmowania dodatkowego zatrudnienia.

 

Niespełnione deklaracje i obietnice Premiera RP w zakresie waloryzacji płac skłaniają policjantów do skorzystania z instytucji pozwu zbiorowego.

 

Związki zawodowe podkreślają, że przystąpienie do pozwu zbiorowego to decyzja podejmowana indywidualnie przez każdego z funkcjonariuszy Policji i nie może być przedmiotem roszczenia wobec NSZZ Policjantów.

Zaloguj się, aby móc komentować.